O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i izvršavanje propisa , u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem međunarodnog i međuentitetskog drumskog, željezničkog, vazdušnog i cjevovodnog transporta,
  • učestvuje u pripremi i prati provođenje bilateralnih sporazuma sa svim državama sa kojima postoji zajednički interes u bilateralnom prevozu roba i putnika,
  • priprema zaključivanje međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti međunarodnog transporta,
  • sarađuje sa drugim državama i inostranim institucijama u kojima je Bosna i Hercegovina članica,
  • dogovara kontigente bilateralnih i « CEMT « dozvola i drugih isprava koji se koriste u međunarodnom transportu,
  • obavlja raspodjelu i distribuciju « CEMT « dozvola domaćim prevoznicima,
  • obavlja poslove izdavanja licenci prevoznicima za međunarodni i međuentitetski prevoz putnika i roba,
  • obavlja usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje i utvrđuje osnovne principe i koordinaciju aktivnosti,
  • sarađuje sa državama u okviru pakta stabilnosti po pitanju transporta,
  • sarađuje sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Aktualnosti iz sektora

Nakon 15 godina BiH usvojila Program sigurnosti za civilno zrakoplovstvo

Danas je, nakon 15 godina neuspješnih pokušaja, na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, usvojen Program sigurnosti za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.

9.4.2024.

Zabrana prometa za vozila teža od 5 tona preko međudržavnog mosta na međunarodnom graničnom prijelazu Karakaj

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je svojim aktom, broj: 06-29-9-27-356/23 od 2. 4. 2024. godine, kao nadležna tijela, informiralo Graničnu policiju Bosne i Hercegovine i Upravu za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine da je, sukladno međusobnom dogovoru nadležnih tijela Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, a radi jednakog postupanja, usuglašeno da od 8. 4. 2024. godine (ponedjeljak) stupa na snagu zabrana prometa za vozila teža od 5 tona preko međudržavnog mosta na međunarodnom graničnom prijelazu Karakaj.

4.4.2024.

Jedan TAG uređaj za sve autoceste u regiji

Nakon što je uvođenjem zajedničkog TAG uređaja za naplatu cestarine omogućeno da vozači iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske kroz naplatne rampe na autocestama prolaze bez čekanja, isto će uskoro moći i bh. građani.

27.3.2024.