Pravni sektor - Javne Konsultacije

Komunikacije i informatizacija

12.7.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu programa rada Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

23.6.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za korištenje radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini

28.3.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine

23.3.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola

3.11.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o dopuni tarife administrativnih taksi

7.10.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnog projeka „Izgradnja аerodroma Trebinje“ između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije

30.6.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola.

28.6.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinskih dozvola za projekat „Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – ušće Drine i Save“

16.6.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu programa rada Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

25.5.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o registriranju vozila

Transportna infrastruktura, priprema i implementacija projekata

24.11.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore

3.11.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o saradnji u implementaciji željezničkih infrastrukturnih projekata

22.9.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Novi Grad (BiH) – Dvor (RH) na M4(BiH)/DC6(RH)

26.7.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko (BiH)–Gunja (RH)

14.5.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na magistralnoj cesti M-18 na lokaciji Hum (BiH) – Šćepan polje (CG) i priključnih graničnih dionica

16.7.2020

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja i rekonstrukcije mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije

18.2.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju za poboljšanje regionalne i prekogranične povezanosti u Jadransko-Jonskom regionu

18.2.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju za poboljšanje regionalne i prekogranične povezanosti u Jadransko-Jonskom regionu

10.9.2019

Otvoren proces javnih konsultacija o Prijedlogu odluke o uvrštavanju Projekta održavanja mostova na granici sa Republikom Hrvatskom u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2020-2024. godine

25.4.2019

Otvoren proces javnih konsultacija o Odluci o imenovanju Žalbenog vijeća za rješavanje po žalbi na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku konsultantske usluge „Nadzor nad izgradnjom međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške“

Transport

28.3.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine

23.3.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola

4.10.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Prijedlogu odluke o utvrđivanju visine pojedinačne jednokratne novčane naknade za rad Komisije za provođenje istrage uzroka zrakoplovne nesreće na aerodromu Urije kod Prijedora

23.4.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o CEMT dozvolama

12.3.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o registriranju vozila

30.12.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu

25.11.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu transnacionalne strategije za unapređenje multimodalnog transporta i pristupačnosti u regiji ADRION

30.10.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti

20.10.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama

17.10.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o homologaciji vozila