ODNOSI S JAVNOŠĆU

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Majda Tatarević, stručna savjetnica za odnose s javnošću i međunarodnu saradnju

Telefon: 033 704 560
Fax: 033 284 751
Email: majda.tatarevic@mkt.gov.ba

Opis poslova:

  • obavlja aktivnosti u vezi sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH,
  • osmišljava strategiju Ministarstva za odnose s javnošću,
  • priprema priopćenja za javnost i sredstva javnog informiranja iz nadležnosti Ministarstva,
  • priprema konferencije za novinare,
  • obavlja kontakte s domaćim i stranim medijima,
  • ažurira informacije za internetsku stranicu Ministarstva.
Slobodan pristup informacijama Slobodan pristup informacijama