Транспортна инфраструктура, припрема и имплементација пројеката

Документи


Споразуми

8.4.2024

Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске о пловидби пловним путевима унутарњих вода и њиховом обиљежавању и одржавању

8.4.2024

Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Републике Србије о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању

3.11.2021

Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о изградњи међудржавног моста преко ријеке Таре на споју магистралног пута М-18 на локацији Хум (Босна и Херцеговина) и магистралног пута М-3 на локацији Шћепан Поље (Црна Гора) и прикључних граничних дионица

29.10.2021

Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о одржавању и реконструкцији друмских мостова на државној граници

28.10.2021

Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о одржавању и реконструкцији путних међудржавних мостова између Босне и Херцеговине и Републике Србије

27.10.2021

Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о сарадњи на реализацији пројекта аутопут/брзa саобраћајницa Сарајево – Београд – Сарајево

Држава

Остали документи

Консултације

24.11.2021

Отворен процес јавних консултација о Нацрту меморандума о разумијевању и сарадњи на реализацији инфраструктурних пројеката између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе

3.11.2021

Отворен процес јавних консултација о Нацрту споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Руске Федерације о сарадњи у имплементацији жељезничких инфраструктурних пројеката

22.9.2021

Отворен процес јавних консултација о Нацрту споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о реконструкцији моста Нови Град (БиХ) – Двор (РХ) на M4(БиХ)/ДЦ 6(РХ)

26.7.2021

Отворен процес јавних консултација о Нацрту споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о реконструкцији моста Брчко (БиХ)–Гуња (РХ)

14.5.2021

Отворен процес јавних консултација о Нацрту споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о изградњи међудржавног моста преко ријеке Таре на магистралном путу М-18 на локацији Хум (БиХ) – Шћепан поље (ЦГ) и прикључних граничних дионица

16.7.2020

Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине започиње процес јавних консултација о Нацрту одлуке о одобравању вишегодишњег пројекта одржавања и реконструкције мостова између Босне и Херцеговине и Републике Србије

18.2.2020

Отворен процес јавних консултација о Нацрту меморандума о разумијевању за побољшање регионалне и прекограничне повезаности у Јадранско-Јонском региону

18.2.2020

Отворен процес јавних консултација о Нацрту меморандума о разумијевању за побољшање регионалне и прекограничне повезаности у Јадранско-Јонском региону

10.9.2019

Отворен процес јавних консултација о Приједлогу одлуке о уврштавању Пројекта одржавања мостова на граници са Републиком Хрватском у Програм вишегодишњих капиталних улагања за период 2020-2024. године

25.4.2019

Отворен процес јавних консултација о Одлуци о именовању Жалбеног савјета за рјешавање по жалби на Одлуку о одабиру најповољнијег понуђача за јавну набавку консултантске услуге „Надзор над изградњом међудржавног моста преко ријеке Саве код Градишке“

Транспортна инфраструктура, припрема и имплементација пројеката