Транспорт

Подзаконски акти

Комуникације и информатизација

29.9.2015

Закон о измјени закона о јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине - SRB.pdf

31.7.2014

Закон о електронском документу (“Службени гласник БиХ“, број 58/14)

25.2.2014

Закон о измјенама и допунама Закона о комуникацијама („Службени гласник БиХ“, број 98/12)

2.12.2013

Закон о измјенама и допунама Закона о комуникацијама („Службени гласник БиХ“, број 32/10)

2.12.2013

Закон о допунама Закона о комуникацијама („Службени лист БиХ“, број 75/06)

29.11.2013

Закон о комуникацијама („Службени гласник БиХ“, број 31/03)

29.11.2013

Закон о јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине (‘’Службени гласник Босне и Херцеговине’’, број 78/05)

29.11.2013

Закон о поштама БиХ (‘’Службени гласник Босне и Херцеговине’’, број 33/05)

29.11.2013

Закон о јавном радиотелевизијском сервису Босне и Херцеговине (‘’Службени гласник Босне и Херцеговине’’, број 92/05)

28.11.2013

Закон о електронском правном и пословном промету („Службени гласник БиХ“, број 88/07)

Подзаконски акти

Инспекторат

Подзаконски акти

Јединица интерне ревизије

Подзаконски акти

Кабинет за надзор и акредитацију овјерилаца

Подзаконски акти

Правни сектор

Подзаконски акти