Kontakti

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:
KABINETI
TELEFON FAX EMAIL
Kabinet ministra 033 284 750 033 284 751 kabinet@mkt.gov.ba
Kabinet zamjenika ministra 033 707 763 033 204 620 kabinetzamjenika@mkt.gov.ba
ORGANIZACIONE JEDINICE
Tajnik 033 707 618 033 704 555 ured.tajnika@mkt.gov.ba
Sektor za pravne i finansijske poslove 033 707 635 033 707 692 vladenka.blagojevic@mkt.gov.ba
Sektor za promet 033 707 609 033 707 694 transport@mkt.gov.ba
Sektor za prometnu infrastrukturu, pripremu i implementaciju projekata 033 707 664 033 707 693 naza.kitovnica@mkt.gov.ba
Sektor za komunikacije i informatizaciju 033 707 652 033 707 691 dijana.bajic@mkt.gov.ba
Inspektorat 033 707 685 033 707 696 inspektorat@mkt.gov.ba
Jedinica unutarnje revizije 033 704 562 033 284 751 zorica.kolic@mkt.gov.ba
Ured za nadzor i akreditaciju ovjeritelja 033 707 643 033 284 751 salih.husakovic@mkt.gov.ba

Kontakti