Контакти

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:
КАБИНЕТИ
ТЕЛЕФОН ФАX EMAIL
Кабинет министра 033 284 750 033 284 751 kabinet@mkt.gov.ba
Кабинет замјеника министра 033 707 763 033 204 620 kabinetzamjenika@mkt.gov.ba
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Секретар 033 707 618 033 704 555 ured.tajnika@mkt.gov.ba
Сектор за правне и финансијске послове 033 707 635 033 707 692 vladenka.blagojevic@mkt.gov.ba
Сектор за транспорт 033 707 609 033 707 694 transport@mkt.gov.ba
Сектор за транспортну инфраструктуру, припрема и имплементација пројеката 033 707 664 033 707 693 naza.kitovnica@mkt.gov.ba
Сектор за комуникације и информатизацију 033 707 652 033 707 691 dijana.bajic@mkt.gov.ba
Инспекторат 033 707 685 033 707 696 inspektorat@mkt.gov.ba
Јединица интерне ревизије 033 704 562 033 284 751 zorica.kolic@mkt.gov.ba
Канцеларија за надзор и акредитацију овјерилаца 033 707 643 033 284 751 salih.husakovic@mkt.gov.ba

Контакти