Самир Џаферовић, помоћник министра

Адреса: Зграда пријатељства између Грчке и Босне и Херцеговине, Трг Босне и Херцеговине 1, Сарајево 71000, Босна и Херцеговина
Телефон: 033 707 609
Фаx: 033 707 694
Email: samir.dzaferovic@mkt.gov.ba

Одсјек за друмски и жељезнички саобраћај

Мирослав Ђерић, шеф Одсјека
Телефон: 033 707 612
Email: miroslav.djeric@mkt.gov.ba
Мустафа Ковачевић, стручни савјетник за жељезнички саобраћај
Телефон: 033 707 611
Email: mustafa.kovacevic@mkt.gov.ba

Одсјек за ваздушни, водни и цјевоводни транспорт

Драган Радовић, шеф Одсјека
Телефон:  033 707 604
Email: dragan.radovic@mkt.gov.ba
Динка Масло, стручна савјетница за ваздушни саобраћај
Телефон: 033 704 558
Email: dinka.maslo@mkt.gov.ba
Лемана Корић, стручна савјетница за водни саобраћај
Телефон: 033 707 608
Email: lemana.koric@mkt.gov.ba
Саша Мијановић, стручни сарадник за цјевоводни транспорт
Телефон: 033 704 550
Email: sasa.mijanovic@mkt.gov.ba

Међународна сарадња

Лејла Механовић, стручна савјетница за међународну сарадњу
Телефон: 033 707 680
Email: lejla.mehanovic@mkt.gov.ba

Линијски и ванлинијски превоз путника

Енис Ајкунић, стручни савјетник за друмски превоз путника и роба
Телефон: 033 707 607
Email: enis.ajkunic@mkt.gov.ba
Самир Планинчић, стручни савјетник за лиценце
Телефон: 033 707 682
Email: samir.planincic@mkt.gov.ba
Екрем Спахић, стручни савјетник за друмски превоз путника и роба
Телефон: 033 707 616
Email: ekrem.spahic@mkt.gov.ba

Дубравка Шаравања, виша стручна сарадница за правне послове

Телефон: 033 704 554
Email: dubravka.saravanja@mkt.gov.ba

Лиценце

Дејан Савић, стручни савјетник за друмски превоз путника и роба
Телефон: 033 704 565
Email: dejan.savic@mkt.gov.ba
Сувада Конаковић, стручна сарадница за лиценце
Телефон: 033 707 605
Email: suvada.konakovic@mkt.gov.ba