Зоран Андрић, помоћник министра

Адреса: Зграда пријатељства између Грчке и Босне и Херцеговине, Трг Босне и Херцеговине 1, Сарајево 71000, Босна и Херцеговина
Телефон: 033 707 609
Фаx: 033 707 694
Email: zoran.andric@mkt.gov.ba

Одсјек за друмски и жељезнички саобраћај

Самир Џаферовић, шеф Одсјека
Телефон: 033 707 604
Email: samir.dzaferovic@mkt.gov.ba
Дејан Савић, виши стручни сарадник за друмски превоз путника и роба
Телефон: 033 704 565
Email: dejan.savic@mkt.gov.ba
Драган Радовић, стручни сарадник за лиценце
Телефон: 033 704 564
Email: dragan.radovic@mkt.gov.ba
Мустафа Ковачевић, стручни савјетник за жељезнички саобраћај
Телефон: 033 707 611
Email: mustafa.kovacevic@mkt.gov.ba

Одсјек за ваздушни, водни и цјевоводни транспорт

Дарио Бушић, шеф Одсјека
Телефон:  033 707 604
Email: dario.busic@mkt.gov.ba
Динка Масло, стручна савјетница за ваздушни саобраћај
Телефон: 033 704 558
Email: dinka.maslo@mkt.gov.ba
Лемана Корић, стручна савјетница за водни саобраћај
Телефон: 033 707 608
Email: lemana.koric@mkt.gov.ba
Саша Мијановић, стручни сарадник за цјевоводни транспорт
Телефон: 033 704 550
Email: sasa.mijanovic@mkt.gov.ba

Међународна сарадња

Мирослав Ђерић, стручни савјетник за међународну сарадњу
Телефон: 033 704 551
Email: miroslav.djeric@mkt.gov.ba

Линијски и ванлинијски превоз путника

Енис Ајкунић, стручни савјетник за друмски превоз путника и роба
Телефон: 033 707 607
Email: enis.ajkunic@mkt.gov.ba
Самир Планинчић, стручни савјетник за лиценце
Телефон: 033 707 682
Email: samir.planincic@mkt.gov.ba
Екрем Спахић, стручни савјетник за друмски превоз путника и роба
Телефон: 033 707 616
Email: ekrem.spahic@mkt.gov.ba

Дубравка Шаравања, виша стручна сарадница за правне послове

Телефон: 033 704 554
Email: dubravka.saravanja@mkt.gov.ba

Лиценце

Радован Драгаш, стручни савјетник за друмски превоз путника и роба
Телефон: 033 707 615
Email: radovan.dragas@mkt.gov.ba
Лејла Механовић, виша стручна сарадница за друмски превоз путника и роба
Телефон: 033 707 680
Email: lejla.mehanovic@mkt.gov.ba
Сувада Конаковић, стручна сарадница за лиценце
Телефон: 033 707 605
Email: suvada.konakovic@mkt.gov.ba

Дозволе за превоз терета

Јасмин Имамовић
Телефон: 033 707 613
Email: jasmin.imamovic@mkt.gov.ba