Documents


Consultations

5/31/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjeni odluke o dozvolama za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema

5/23/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o usvajanju Strategije razvoja e-uprave u institucijama Bosne i Hercegovine za period od 2024 - 2028. godine

5/6/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu zakona o poštama Bosne i Hercegovine

3/8/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o komunikacijama

5/3/2023

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih servisa

8/30/2022

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti komunikacija

10/1/2021

(Not translated)Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o usvajanju Okvirne strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Bosni i Hercegovini za period 2021 - 2025. godine.

7/26/2021

(Not translated)Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o upotrebi sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine ostvarenog zaključno sa 31.12.2017. godine

4/26/2021

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma o razumijevanju između Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Licensing

Other documents