Документи


Закони

29.9.2015

Закон о измјени закона о јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине - SRB.pdf

31.7.2014

Закон о електронском документу (“Службени гласник БиХ“, број 58/14)

25.2.2014

Закон о измјенама и допунама Закона о комуникацијама („Службени гласник БиХ“, број 98/12)

2.12.2013

Закон о измјенама и допунама Закона о комуникацијама („Службени гласник БиХ“, број 32/10)

2.12.2013

Закон о допунама Закона о комуникацијама („Службени лист БиХ“, број 75/06)

29.11.2013

Закон о комуникацијама („Службени гласник БиХ“, број 31/03)

29.11.2013

Закон о јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине (‘’Службени гласник Босне и Херцеговине’’, број 78/05)

29.11.2013

Закон о поштама БиХ (‘’Службени гласник Босне и Херцеговине’’, број 33/05)

29.11.2013

Закон о јавном радиотелевизијском сервису Босне и Херцеговине (‘’Службени гласник Босне и Херцеговине’’, број 92/05)

28.11.2013

Закон о електронском правном и пословном промету („Службени гласник БиХ“, број 88/07)

Подзаконски акти

Споразуми

11.3.2020

Споразум о смањењу цијена услуге роаминга у јавним мобилним комуникационим мрежама у региону Западног Балкана

11.3.2020

Одлука о цијенама роаминга у јавним мобилним комуникационим мрежама

29.9.2015

Одлука о давању сагласности за ратификацију Споразума између Савјета Министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области информатичког друштва и електроничких комуникација (телекомуникација)

29.9.2015

Одлука о ратификацији Споразума између Савјета Министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области информатичког друштва и електроничких комуникација (телекомуникација)

29.9.2015

Одлука о давању сагласности за ратификацију Финалних аката Регионалне конференције за радио-везama за планирање дигиталног земаљског радиодифузног сервиса у дијеловима региона 1 и 3, у фреквенцијском опсегу од 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC - 06)

29.9.2015

Одлука о ратификацији Финалних аката Регионалне конференције за радио-везama за планирање дигиталног земаљског радиодифузног сервиса у дијеловима региона 1 и 3, у фреквенцијском опсегу од 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC - 06)

29.9.2015

Одлука о давању сагласности за ратификацију Споразума између Савјета Министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области информатичког друштва и електроничких комуникација (телекомуникација)

29.9.2015

Одлука о ратификацији Споразума између Савјета Министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области информатичког друштва и електроничких комуникација (телекомуникација)

Држава

Консултације

31.5.2024

Отворен процес јавних консултација о Нацрту одлуке о измјени одлуке о дозволама за кориштење радиофреквенцијског спектра за пружање услуга путем мобилних приступних система

23.5.2024

Отворен процес јавних консултација о Нацрту одлуке о усвајању Стратегије развоја е-управе у институцијама Босне и Херцеговине за период од 2024 - 2028. године

6.5.2024

Отворен процес јавних консултација о Преднацрту закона о поштама Босне и Херцеговине

8.3.2024

Отворен процес јавних консултација о о Нацрту закона о допунама Закона о комуникацијама

3.5.2023

Отворен процес јавних консултација о Нацрту одлуке о утврђивању намјене дијела средстава уплаћених од дозвола за кориштење радиофреквентног спектра за пружање услуга путем мобилних приступних сервиса

30.8.2022

Отворен процес јавних консултација о Нацрту меморандума о разумијевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о сарадњи у области комуникација

1.10.2021

Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине започиње процес јавних консултација о Нацрту одлуке о усвајању Оквирне стратегије развоја широкопојасног приступа у Босни и Херцеговини за период 2021 - 2025. године.

26.7.2021

Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине започиње процес јавних консултација о Нацрту одлуке о употреби средстава акумулираног вишка прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине оствареног закључно са 31. 12. 2017. године

26.4.2021

Отворен процес јавних консултација о Нацрту споразума о разумијевању између Конференције Уједињених нација за трговину и развој и Савјета министара Босне и Херцеговине

8.10.2019

Отворен процес јавних консултација о Нацрту основа за прихватање Аката Свјетског поштанског савеза који су усвојени на 3. ванредном конгресу одржаном у септембру 2019. године у Женеви

Лиценцирање

Остали документи

17.4.2024

Минималне и максималне хардверске карактеристике на основу којих Институције Босне и Херцеговине могу набављати радне станице за 2024. годину

17.4.2024

Документ о техничко-технолошком и софтверском стандарду за радну станицу у институцијама Босне и Херцеговине, интегрални текст

11.4.2023

Смјернице о управљању безбједносним закрпама, Смјернице о класификацији информационих ресурса, Смјернице о информатичкој безбједности радног мјеста и Смјернице о управљању безбједносним инцидентима

11.4.2023

Oдлука о измјени и допуни одлуке о усвајању документа о техничко-технолошком и софтверском стандарду за радну станицу у институцијама Босне и Херцеговине

11.4.2023

ОДЛУКА о усвајању смјерница о контроли приступа и биљежењу догађаја, смјерница о физичкој заштити информација и смјерница о кориштењу пријеносних уређаја у Институцијама Босне и Херцеговине (Сл. гласник БиХ број 25/23)

31.3.2023

Меморандум о разумијевању о регионалној интероперабилности и услугама повјерења у региону западног Балкана

9.1.2023

Минималне хардверске карактеристике на основу којих Институције Босне и Херцеговине могу набављати радне станице за 2023. годину

5.1.2023

Смјернице о корисничким рачунима и правима приступа

5.1.2023

Смјернице о безбједоносним копијама

5.1.2023

Смјернице о запослењу и прекиду запослења