Dokumenti


Zakoni

Podzakonski akti

Sporazumi

11.3.2020.

Odluka o cijenama roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama

11.3.2020.

Sporazum o smanjenju cijena usluge roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana

29.9.2015.

Odluka o davanju suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u području informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

29.9.2015.

Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u oblasti informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

29.9.2015.

Odluka o davanju suglasnosti za ratificiranje Završnih akata Regionalne konferencije o radiovezama za planiranje digitalnog zemaljskog radiodifuznog servisa u dijelovima regiona 1 i 3, u frekvencijskom opsegu od 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC - 06)

29.9.2015.

Odluka o ratificiranji Završnih akata Regionalne konferencije o radiovezama za planiranje digitalnog zemaljskog radiodifuznog servisa u dijelovima regiona 1 i 3, u frekvencijskom opsegu od 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC - 06)

29.9.2015.

Odluka o davanju suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u području informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

29.9.2015.

Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u oblasti informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

Država

Konzultacije

31.5.2024.

Otvoren proces javnih konzultacija o Nacrtu odluke o izmjeni odluke o dozvolama za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sustava

23.5.2024.

Otvoren proces javnih konzultacija o Nacrtu odluke o usvajanju Strategije razvoja e-uprave u institucijama Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2024 - 2028. godine

6.5.2024.

Otvoren proces javnih konzultacija o Prednacrtu zakona o poštama Bosne i Hercegovine

8.3.2024.

Otvoren proces javnih konzultacija o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o komunikacijama

3.5.2023.

Otvoren proces javnih konzultacija o Nacrtu odluke o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih servisa

30.8.2022.

Otvoren proces javnih konzultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o suradnji u oblasti komunikacija

1.10.2021.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konzultacija o Nacrtu odluke o usvajanju Okvirne strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2021 - 2025. godine.

26.7.2021.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konzultacija o Nacrtu odluke o upotrebi sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine ostvarenog zaključno sa 31.12.2017. godine

26.4.2021.

Otvoren proces javnih konzultacija o Nacrtu sporazuma o razumijevanju između Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

8.10.2019.

Otvoren proces javnih konzultacija o Nacrtu osnova za prihvatanje Akata Svjetske poštanske unije koji su usvojeni na 3. vanrednom kongresu održanom u rujnu 2019. godine u Ženevi

Licenciranje

Ostali dokumenti