Dokumenti


Zakoni

Podzakonski akti

Sporazumi

11.3.2020.

Odluka o cijenama roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama

11.3.2020.

Sporazum o smanjenju cijena usluge roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana

29.9.2015.

Odluka o davanju suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u području informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

29.9.2015.

Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u oblasti informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

29.9.2015.

Odluka o davanju suglasnosti za ratificiranje Završnih akata Regionalne konferencije o radiovezama za planiranje digitalnog zemaljskog radiodifuznog servisa u dijelovima regiona 1 i 3, u frekvencijskom opsegu od 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC - 06)

29.9.2015.

Odluka o ratificiranji Završnih akata Regionalne konferencije o radiovezama za planiranje digitalnog zemaljskog radiodifuznog servisa u dijelovima regiona 1 i 3, u frekvencijskom opsegu od 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC - 06)

29.9.2015.

Odluka o davanju suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u području informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

29.9.2015.

Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u oblasti informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

Država

Konzultacije

Licenciranje

Ostali dokumenti