Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata

O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • priprema zakone i podzakonske akte koji se odnose na ceste, željeznice, luke i cjevovode,
  • priprema i sudjeluje na izradi i realiziranju politike, strategije i studija iz oblasti prometa i prometne infrastrukture u dijelu, koji se odnosi na prometnu infrastrukturu,
  • surađuje sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, koje se bave prometnom infrastrukturom,
  • surađuje i predstavlja Bosnu i Hercegovinu po ovlašćenju u međunarodnim institucijama i organizacijama u kojima je Bosna i Hercegovina članica ili namjerava da postane članica,
  • surađuje sa državama u okviru EU, CEI, Pakta stabilnosti, Jadransko-jonske inicijative i drugih relevantnih asocijacija po pitanju prometne infrastrukture,
  • koordinira aktivnosti u svezi izgradnje infrastrukturnih objekata od međunarodnog i međuentitetskog značaja, pri čemu Koridor ''Vc'' (Ploče-Sarajevo-Osijek-Budimpešta), kao dio Trans European Network (TEN) ima poseban značaj,
  • surađuje sa nadležnim organima susjednih i drugih država na projektima od zajedničkog interesa,
  • surađuje sa nadležnim društveno-političkim organima i institucijama entiteta i Brčko Distriktа BiH,
  • priprema, implementira ili koordinira implementaciju projekata obnove, rekonstrukcije i izgradnje na međunarodnim i međuentitetskim komunikacijama s pripadajućom infrastrukturom, osigurava radove, robe i usluge, u odnosu na implementaciju projekata, vodi financijsko upravljanje projektima prema utvrđenim pravilima unutarnjeg zakonodavstva ili donatora-kreditora, organizira i vodi radne sastanke (''task force meeting'') po pitanju obnove, rekonstrukcije i izgradnje pojedinih podsektora prometa, vodi bazu podataka o svim projektima,
  • sudjeluje u radu međunarodnih konferencija, komisija, stručnih grupa po pitanju pripreme i implementacije projekata i u tom cilju surađuje sa prometnim korporacijama, kompanijama, nadležnim organima, donatorima, domaćim i međunarodnim organizacijama, te međunarodnim financijskim (IFI) i drugim financijskim institucijama, vezano za financiranje projekata infrastrukture.

Aktualnosti iz sektora

Izgradnja ceste Foča - Šćepan Polje s novim graničnim prijelazom

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto razgovarao je danas sa šefom prakse prometa za Europu i središnju Aziju Svjetske banke Shomikom Mehnidirattom o financiranju izgradnje ceste Foča - Šćepan Polje s novim graničnim prijelazom te o sigurnosti na pružnim prijelazima, što će ostati prioritet Ministarstva u narednom razdoblju

11.5.2023.

Učestvujte u javnoj raspravi za potrebe projekta “Projekt integriranog razvitka koridora rijeka Save i Drine “

Za potrebe projekta “Projekt integriranog razvitka koridora rijeka Save i Drine“, kojeg financira Svjetska banka, a koji će se implementirati u Bosni i Hercegovini, pripremljeni su dokumenti: Okvir za okoliš i socijalno upravljanje (ESMF), Procedure za upravljanje radnom snagom (LMP), Okvirni plan preseljenja (RPF), Plan uključivanja zainteresiranih snaga (SEP) i Plan okolišnih i socijalnih obveza (ESCP).

7.3.2023.

BiH i Crna Gora bez otvorenih pitanja

Na poziv Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto i i njegov zamjenik Ognjen Janjić danas borave u službenom posjetu Crnoj Gori.

28.2.2023.

Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata