Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata

O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • priprema zakone i podzakonske akte koji se odnose na ceste, željeznice, luke i cjevovode,
  • priprema i sudjeluje na izradi i realiziranju politike, strategije i studija iz oblasti prometa i prometne infrastrukture u dijelu, koji se odnosi na prometnu infrastrukturu,
  • surađuje sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, koje se bave prometnom infrastrukturom,
  • surađuje i predstavlja Bosnu i Hercegovinu po ovlašćenju u međunarodnim institucijama i organizacijama u kojima je Bosna i Hercegovina članica ili namjerava da postane članica,
  • surađuje sa državama u okviru EU, CEI, Pakta stabilnosti, Jadransko-jonske inicijative i drugih relevantnih asocijacija po pitanju prometne infrastrukture,
  • koordinira aktivnosti u svezi izgradnje infrastrukturnih objekata od međunarodnog i međuentitetskog značaja, pri čemu Koridor ''Vc'' (Ploče-Sarajevo-Osijek-Budimpešta), kao dio Trans European Network (TEN) ima poseban značaj,
  • surađuje sa nadležnim organima susjednih i drugih država na projektima od zajedničkog interesa,
  • surađuje sa nadležnim društveno-političkim organima i institucijama entiteta i Brčko Distriktа BiH,
  • priprema, implementira ili koordinira implementaciju projekata obnove, rekonstrukcije i izgradnje na međunarodnim i međuentitetskim komunikacijama s pripadajućom infrastrukturom, osigurava radove, robe i usluge, u odnosu na implementaciju projekata, vodi financijsko upravljanje projektima prema utvrđenim pravilima unutarnjeg zakonodavstva ili donatora-kreditora, organizira i vodi radne sastanke (''task force meeting'') po pitanju obnove, rekonstrukcije i izgradnje pojedinih podsektora prometa, vodi bazu podataka o svim projektima,
  • sudjeluje u radu međunarodnih konferencija, komisija, stručnih grupa po pitanju pripreme i implementacije projekata i u tom cilju surađuje sa prometnim korporacijama, kompanijama, nadležnim organima, donatorima, domaćim i međunarodnim organizacijama, te međunarodnim financijskim (IFI) i drugim financijskim institucijama, vezano za financiranje projekata infrastrukture.

Aktualnosti iz sektora

Pruga Doboj - Tuzla - Zvornik postat će žila kucavica najveće industrijske regije u BiH

„Želimo pokrenuti potpunu rekonstrukciju željezničke pruge od Doboja do Zvornika pa dalje prema Srbiji. Imamo jaku zainteresiranost Srbije da u narednom razdoblju zajedno apliciramo za bespovratna sredstva EU kako bi ova željeznica postala žila kucavica najveće industrijske regije u BiH”, izjavio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon sastanka s predstavnicima nadležnim za pitanja željezničke infrastrukture.

31.1.2024.

Gradnja međudržavnog mosta kod Šćepan Polja naredne godine

Gradnja međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralne ceste na lokaciji Šćepan Polje počet će tijekom naredne godine, dogovoreno je ovo na sastanku ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte i ministra prometa i pomorstva Filipa Radulovića.

8.12.2023.

Pomoći ćemo Graničnoj policiji BiH da se na graničnim prijelazima smanje gužve

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine će, u suradnji s Graničnom policijom Bosne i Hercegovine, utvrditi koja su to uska grla na graničnim prijelazima i, sukladno nadležnostima, raditi na unapređenju infrastrukture samih prijelaza, dogovoreno je na današnjem sastanku ministra Edina Forte i direktora Mirka Kuprešakovića.

1.11.2023.

Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata