Транспортна инфраструктура, припрема и имплементација пројеката

О организационој јединици


Надлежности:

  • припрема законе и подзаконске акте који се односе на цесте, жељезнице, луке и цјевоводе,
  • припрема и судјелује на изради и реализацији политике, стратегије и студија из области транспорта и транспортне инфраструктуре у дијелу, који се односи на транспортну инфраструктуру,
  • сарађује са домаћим и међународним институцијама и организацијама, које се баве транспортном инфраструктуром,
  • сарађује и представља Босну и Херцеговину по овлашћењу у међународним институцијама и организацијама у којима је Босна и Херцеговина чланица или намјерава да постане чланица,
  • сарађује са државама у оквиру ЕУ, ЦЕИ, Пакта стабилности , Јадранско-јонске иницијативе и других релевантних асоцијација по питању транспортне инфраструктуре,
  • координира активности у вези изградње инфраструктурних објеката од међународног и међуентитетског значаја, при чему Коридор ''Вц'' (Плоче-Сарајево-Осијек-Будимпешта) , као дио Транс Еуропеан Нетwорк (ТЕН) има посебан значај,
  • сарађује са надлежним органима сусједних и других држава на пројектима од заједничког интереса,
  • сарађује са надлежним друштвено-политичким органима и институцијама ентитета и Брчко Дистрикта БиХ,
  • припрема, имплементира или координира имплементацију пројеката обнове, реконструкције и изградње на међународним и међуентитетским комуникацијама с припадајућом инфраструктуром, обезбјеђује радове, робе и услуге, у односу на имплементацију пројеката, води финансијско управљање пројектима према утврђеним правилима унутрашњег законодавства или донатора-кредитора, организује и води радне састанке (''таск форце меетинг'') по питању обнове, реконструкције и изградње појединих подсектора транспорта, води базу података о свим пројектима,
  • учествује у раду међународних конференција, комисија, стручних група по питању припреме и имплементације пројеката и у том циљу сарађује са транспортним корпорацијама , компанијама , надлежним органима, донаторима, домаћим и међународним организацијама, те међународним финансијским (ИФИ) и другим финансијским институцијама, везано за финансирање пројеката инфраструктуре.

Актуелности из сектора

Пруга Добој - Тузла - Зворник постаће жила куцавица највећег индустријског региона у БиХ

„Желимо покренути потпуну реконструкцију жељезничке пруге од Добоја до Зворника па даље према Србији. Имамо јаку заинтересованост Србије да у наредном периоду заједно аплицирамо за бесповратна средства ЕУ како би ова жељезница постала жила куцавица највећег индустријског региона у БиХ”, изјавио је министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Един Форто након састанка са представницима надлежним за питања жељезничке инфраструктуре.

31.1.2024

Градња међудржавног моста код Шћепан Поља наредне године

Градња међудржавног моста преко ријеке Таре на споју магистралог пута на локацији Шћепан Поље почет ће током наредне године, договорено је ово на састанку министра комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Едина Форте и министра саобраћаја и поморства Филипа Радуловића.

8.12.2023

Помоћи ћемо Граничној полицији БиХ да се на граничним прелазима смање гужве

Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине ће, у сарадњи са Граничном полицијом Босне и Херцеговине, утврдити која су то уска грла на граничним прелазима и, у складу са надлежностима, радити на унапређењу инфраструктуре самих прелаза, договорено је на данашњем састанку министра Едина Форте и директора Мирка Купрешаковића.

1.11.2023

Транспортна инфраструктура, припрема и имплементација пројеката