Транспортна инфраструктура, припрема и имплементација пројеката

О организационој јединици


Надлежности:

  • припрема законе и подзаконске акте који се односе на цесте, жељезнице, луке и цјевоводе,
  • припрема и судјелује на изради и реализацији политике, стратегије и студија из области транспорта и транспортне инфраструктуре у дијелу, који се односи на транспортну инфраструктуру,
  • сарађује са домаћим и међународним институцијама и организацијама, које се баве транспортном инфраструктуром,
  • сарађује и представља Босну и Херцеговину по овлашћењу у међународним институцијама и организацијама у којима је Босна и Херцеговина чланица или намјерава да постане чланица,
  • сарађује са државама у оквиру ЕУ, ЦЕИ, Пакта стабилности , Јадранско-јонске иницијативе и других релевантних асоцијација по питању транспортне инфраструктуре,
  • координира активности у вези изградње инфраструктурних објеката од међународног и међуентитетског значаја, при чему Коридор ''Вц'' (Плоче-Сарајево-Осијек-Будимпешта) , као дио Транс Еуропеан Нетwорк (ТЕН) има посебан значај,
  • сарађује са надлежним органима сусједних и других држава на пројектима од заједничког интереса,
  • сарађује са надлежним друштвено-политичким органима и институцијама ентитета и Брчко Дистрикта БиХ,
  • припрема, имплементира или координира имплементацију пројеката обнове, реконструкције и изградње на међународним и међуентитетским комуникацијама с припадајућом инфраструктуром, обезбјеђује радове, робе и услуге, у односу на имплементацију пројеката, води финансијско управљање пројектима према утврђеним правилима унутрашњег законодавства или донатора-кредитора, организује и води радне састанке (''таск форце меетинг'') по питању обнове, реконструкције и изградње појединих подсектора транспорта, води базу података о свим пројектима,
  • учествује у раду међународних конференција, комисија, стручних група по питању припреме и имплементације пројеката и у том циљу сарађује са транспортним корпорацијама , компанијама , надлежним органима, донаторима, домаћим и међународним организацијама, те међународним финансијским (ИФИ) и другим финансијским институцијама, везано за финансирање пројеката инфраструктуре.

Актуелности из сектора

Изградња саобраћајнице Фоча - Шћепан Поље са новим граничним прелазом

Министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Един Форто разговарао је данас са шефом праксе транспорта за Европу и централну Азију Свјетске банке Shomikom Mehnidirattom о финансирању изградње саобраћајнице Фоча - Шћепан Поље са новим граничним прелазом те о безбједности на пружним прелазима, што ће остати приоритет Министарства у наредном периоду

11.5.2023

Учествујте у јавној расправи за потребе пројекта “Пројекат интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине“

За потребе пројекта “Пројекат интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине“, којег финансира Свјетска банка, а који ће се имплементирати у Босни и Херцеговини, припремљени су документи: Оквир за животну средину и социјално управљање (ESMF), Процедуре за управљање радном снагом (LMP), Оквирни план пресељења (RPF), План укључивања заинтересованих снага (SEP) и План социјалних и обавеза животне средине(ESCP).

7.3.2023

БиХ и Црна Гора без отворених питања

На позив Министарства капиталних инвестиција Црне Горе, министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Един Форто и његов замјеник Огњен Јањић данас бораве у службеној посјети Црној Гори.

28.2.2023

Транспортна инфраструктура, припрема и имплементација пројеката